"healing does not mean the damage never existed. it means the damage no longer controls our lives"
 

Rouwtherapie


Rouwtherapie vormt binnen mijn praktijk een speciaal onderdeel. Als ervaringsdeskundige weet ik maar al te goed wat er met je gebeurt wanneer je te maken krijgt met een groot verlies in je leven. De shock, de hectiek, de chaos .. . je leven is ontwricht. Je emoties en gedachten slingeren heen en weer tussen heden en verleden. En daar tussenin moet jij je zien staande te houden. Je wereld is ingestort en staat stil, maar de realiteit vraagt van jou om je leven weer op te pakken en door te gaan. Zonder die ander...

Rouw is een proces waar je vaak alleen doorheen moet, en waarbij het fijn is wanneer er iemand is die naar je luistert zonder oordeel.


KISS AND SAY GOODBYE

In 2016 is mijn man Jim (53) na een kort ziekbed overleden. Een heftige gebeurtenis dat mijn leven totaal heeft veranderd. Niet alleen voor mij een heftige ervaring, maar ook voor mijn kinderen die plots hun vader moesten missen. Hoe ga je verder met drie kinderen na zo'n groot gemis?

In diezelfde periode was ik bezig met de opleiding aan de Academie voor Psychodynamica. Doordat ik hier bezig was met mijn persoonlijke ontwikkeling als therapeut en coach, gaf mij dat alle ruimte om aandacht te geven aan mijn rouwproces. Daarin mijn eigen tempo te volgen, aandacht te geven aan wat ik nodig had en door zelfonderzoek en zelfbewustzijn heb ik uiteindelijk de kracht gevonden om uit deze negatieve ervaring iets positiefs te halen. Met als uiteindelijk resultaat: mijn eigen praktijk!


 

Wat houdt rouwtherapie in?
Samen en in jouw tempo kijken we naar wat jij nodig hebt. Als dat in het begin alleen maar praten is en het delen van emoties en verhalen, dan is het dat. Wellicht is het fijn om praktische zaken te bespreken die geregeld moeten worden of waar jij je zorgen over maakt.
Het kan ook zijn dat het overlijden - en de manier waarop - voor jou een traumatische ervaring is geweest. Tijdens de sessies kunnen we kijken hoe jij hier alsnog mee om kan gaan. Soms kan een mooi afscheidsritueel een helend effect hebben.


Wanneer rouwtherapie?
Eigenlijk maakt het niet uit wanneer je met rouwtherapie start. Dat kan al kort na het overlijden zijn of pas na 4 of 5 jaar. Iedereen rouwt op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. Rouw kent geen klok. Het kan goed zijn dat je je leven weer hebt opgepakt, maar dat het verdriet en het gemis zich opeens in alle hevigheid aandient.


Ja, ik maak graag een afspraak