"healing does not mean the damage never existed. it means the damage no longer controls our lives"
 


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten?
Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Verder staat er in deze wet o.a. dat de cliënt heeft – op verzoek-  recht heeft op informatie over kwaliteit, tarieven, ervaringen andere cliënten, of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is, wachttijd.

Indien er bij een zorginstelling nieuwe collega’s worden aangenomen (bijvoorbeeld in loondienst), dan is de zorginstelling verplicht onderzoek te doen naar functioneren in het verleden.
Per 2017 zal het verplicht zijn dat iedere zorginstelling (iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris heeft en en aangesloten is bij klachtrecht (in de complementaire zorg lijkt het aannemelijk dat dit door de beroepsvereniging en/of de koepels geregeld gaat worden.) Over het algemeen wordt dit collectief geregeld door de beroepsvereniging. Indien iemand niet is aangesloten bij een beroepsvereniging zal hij of zij dit zelf moeten regelen. Bent u niet tevreden over de wijze waarop er met u en/of met uw klacht is omgegaan? Kijk dan op deze site welke stappen u kunt ondernemen  https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/


Privacyverklaring

 

Download hier de Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring.pdf (70.22KB)
Download hier de Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring.pdf (70.22KB)
Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden.pdf (77.79KB)
Download hier de Algemene Voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden.pdf (77.79KB)

  

 Links naar andere websites
Geïnteresseerd in (psychodynamisch) therapie, coaching of andere complementaire zorg? Bijgaand een aantal links naar interessante websites. Op zoek naar een (psychodynamische) therapeut of coach bij jou in de buurt? Check onderstaand de site van één van mijn collega's.

www.academievoorpsychodynamica.nl

www.basisenbalans.nl (Pijnacker)
www.forteman.nl (Almere)
www.wijzerkracht.nl (Sliedrecht)
www.ymkecoaching.nl (Bodegraven)

https://pro4am.nl/over-pro4am (Nieuw-Vennep)